Menu:
Oferta


Wykonujemy różne typy tłumaczeń - ustne (konsekutywne) oraz pisemne.

Do tłumaczeń ustnych można zaliczyć:
 • rozmowy handlowe (nawiązywanie kontaktów handlowych, negocjowanie warunków współpracy oraz umów, przedstawianie ofert cenowych, negocjowanie cen, składanie zamówień, uczestnictwo w targach, załatwianie reklamacji itp.)
 • rozmowy urzędowe (rozprawy sądowe, przesłuchania policyjne, załatwianie powierzonych spraw w konsulacie, itp.)
 • ceremonie (uroczystości ślubne cywilne, kościelne, itp.)

Pisemnie dokonujemy tłumaczeń w szerokim zakresie, który obejmuje:

 • korespondencję prywatną (listy, życzenia okolicznościowe, itp.)
 • literaturę (tłumaczenia artykułów prasowych, literackich, książek, itp.)
 • korespondencję handlową (oferty, zamówienia reklamacje, itp.) i oficjalną (pisma urzędowe, podania o wizę, itp)
 • wszelkiego rodzaju dokumenty (świadectwa, dyplomy i certyfikaty, indeksy uczelniane, dokumenty tożsamości, prawa jazdy, akty urodzenia, akty ślubu, akty małżeństwa, akty zgonu, dokumenty majątkowe i własnościowe, wszelkiego rodzaju zaświadczenia - np. bankowe, o zatrudnieniu, i inne)
 • dokumenty sądowe – akty, wyroki (m/in. rozwodowe), nakazy, orzeczenia, decyzje; w języku niemieckim tłumaczone są teksty sporządzone pismem gotyckim
 • teksty specjalistyczne i wysokospecjalistyczne m.in. z następujących dziedzin:
  - prawo
  - medycyna
  - Księgowość
  - technika
  - motoryzacja
  - turystyka
  - informatyka
  - Unia Europejska